Ile kosztuje pogrzeb i czy można otrzymać zasiłek?

W tym artykule przedstawimy czynniki wpływające na koszt pogrzebu, opisujemy zasiłek pogrzebowy oraz jego formalne aspekty.

 

Czynniki wpływające na koszt pogrzebu

Koszt pogrzebu w Warszawie może znacząco różnić się zależnie od wyborów dokonanych przez rodzinę oraz decyzji administracyjnych.

Pierwszym elementem wpływającym na całkowitą sumę jest wybór rodzaju ceremonii – tradycyjny pogrzeb czy kremacja. Kremacje przeważnie są tańsze ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na miejsce pochówku. Wybór miejsca pochówku również ma wpływ na cenę – czy zostanie pochowany w grobie rodzinnym, czy też będzie musiała być założona nowa kwatera.

Oprócz tego ważne są koszty związane z ceremonią pogrzebową – zakup trumny, kwiatów, usług prowadzenia ceremonii przez księdza oraz koszty wynikające z ogłoszeń, czy przewiezienia zwłok. Warto uwzględnić także cenę pomnika oraz konserwację grobowca.

 

Zasiłek pogrzebowy – na czym polega i komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które pomaga w części pokryć nakłady finansowe poniesione na organizację pogrzebu bliskiej osoby. Kwestią istotną jest, że jest on dostępny dla osób ubezpieczonych, a jego wysokość ustalana jest na podstawie decyzji ZUS. Warunkiem otrzymania zasiłku jest zgłoszenie wniosku przez uprawnionego krewnego w ciągu trzech miesięcy od dnia zgonu. Obejmuje to m.in. osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego, osoby przysposobione, rodziców oraz małżonków osób zmarłych.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku dołączyć należy kopię aktu zgonu wraz z kopią rachunków zawierających koszty pogrzebu – faktury lub paragony potwierdzające zrealizowanie zakupów na celach funeralnych. ZUS, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje decyzję, którą przekazuje wnioskodawcy.