Czy zakład pogrzebowy może dopełnić wszystkich formalności związanych z pochówkiem w imieniu klienta?

Nasi klienci planują pogrzeb bez wyprzedzenia, bez przygotowania planu – muszą działać szybko i często bardzo spontanicznie. Dlatego też oferujemy nie tylko samą oprawę uroczystości pochówku, ale także pomoc przy dopełnieniu formalności. Nic nie obejdzie się niestety bez konsultacji pewnych punktów, konieczne są też oryginalne podpisy, poza dokumentacją składaną online. Zerknijmy na kilka pozycji z formalności w razie śmierci.

 

Od stwierdzenia zgonu po kontakt z zakładem pogrzebowym

Gdy nasz bliski zmarł w szpitalu lub jego zgon stwierdziły odpowiednie służby, dostaniemy wydaną w oryginale kartę zgonu. Jeżeli jednak zgon nastąpił w domu, musimy wezwać pogotowie, by lekarz orzekł zgon – stwierdził na papierze, że śmierć rzeczywiście nastąpiła. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się wtedy, gdy opiekujemy się osobą śmiertelnie chorą lub w bardzo zaawansowanym wieku. Lekarze, którzy odwiedzają chorego lub seniora, mogą wskazać, że w razie śmierci nie należy podejmować innych kroków. Po zgonie konieczna jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, by otrzymać kartę zgonu. Wcześniej powinniśmy się skontaktować z wybranym zakładem pogrzebowym.

 

Profesjonalne doradztwo związane z pogrzebowymi formalnościami

W przypadku śmierci w domu oferujemy klientom transport zmarłych warszawa. Zaznaczmy przy tym, że jesteśmy w stanie zorganizować transport zwłok na terenie całego kraju i poza jego granicami. Jeżeli formalności są dla naszych klientów skomplikowane (na przykład te dotyczące kwestii ubezpieczenia emerytalno-rentowego), oferujemy ze swojej strony profesjonalne, kompleksowe doradztwo. Podpowiemy dokładnie, z kim i w jakim celu należy porozmawiać, a także wskażemy, jakimi formalnościami i ustaleniami możemy się zająć ze swojej strony np. dotyczące samego miejsca pochówku.